Nawigacja

Nawigacja

 • Materiały do zrealizowania dla uczniów w czasie dni wolnych od nauki

  NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

  Klasa Ia 

  • "Nowi Tropiciele" cz.4 str. 20-39 włacznie
  • "Nowi Tropiciele" cz.4 str.25-43 włącznie
  • "Czytam i piszę..." str.33-36 włącznie
  • "ćwiczenia matematyczne" str.40-46 włącznie
  • "Ucze się pisać!" str.48-55 włącznie
  • Podręcznik cz.4 do str.37 włącznie czytać wszystkie czytanki
  • dodatkowe kartki z literą h i ó - do zeszytu przepisać z pamięci teksty, nauczyć się czytać.
  • ćwiczyć rachunek pamięciowy w zakresie 20. 
  • ćwiczyć czytanie i staranne przepisywanie tekstów drukowanych 

  język angielski

  Ćwiczenia - str.  44, 45, 46, 47, 48, 81

  Linki do aplikacji quizlet – nauka słówek:

  https://quizlet.com/pl/415579936/unit-4-animals-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/415579984/unit-4-activities-flash-cards/

  informatyka

   

  Klasa Ib

  -Zadania w „Kartach matematycznych str. 20-25.

  -Ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

  -Zadania w „Kartach ćwiczeń” do strony 26 oraz na str. 87-95.

  Doskonalić technikę czytania – teksty w „Kartach ćwiczeń” od str. 97 do str.103 oraz w podręczniku str. 18, 21, 26, 27.

  -Ćwiczenia grafomotoryczne – przepisywanie 6 wybranych zdań z podręcznika – codziennie.

  język angielski

  Ćwiczenia - str.  44, 45, 46, 47, 48, 81

  Linki do aplikacji quizlet – nauka słówek:

  https://quizlet.com/pl/415579936/unit-4-animals-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/415579984/unit-4-activities-flash-cards/

  informatyka

   

  Klasa IIa

  • edukacja wczesnoszkolna:"Tematy Basia i pieniądze" i 'Ekologiczne zakupy".
  • książki "Liczenie" i "Pisanie" - zaznaczone strony
  • książka "Czytanie" - do 35 strony
  • ćwiczyć mnożenie i dzielenie w zakresie 50
  • nowa lektura obowiązkowa Calineczka (i inne baśnie Andersena)

  język angielski

  Ćwiczenia - str.  45, 46, 47, 48, 83

  Linki do aplikacji quizlet – nauka słówek:

  https://quizlet.com/pl/415811425/unit-4-body-parts-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/415811619/unit-4-illnesses-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/415811489/unit-4-adjectives-flash-cards/

  Klasa IIb

  • ćwiczyć mnożenie i dzielenie w zakresie 50
  • ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
  • nowa lektura obowiązkowa Calineczka (i inne baśnie Andersena)

  Klasa IIIa

  • powtórzyć i utrwalić tabliczkę mnożenia w zakresie 100
  • przeczytać lekturę "Doktor Dolittle".
  • podręcznik - poczytanki od str.94-110.

  język angielski

  Tekst do przeczytania  z ćwiczenia 1 strona 47 (podręcznik)

  Ćwiczenie 1 strona 48 (podręcznik) – napisanie godzin słownie w zeszycie.

  Ćwiczenie 1 strona 44 (ćwiczenie)

  Ćwiczenie 1 strona 45 (ćwiczenie)

  Należy ćwiczyć zapis słowny cyfr w języku angielskim 1-20. Taki zapis znajduje się na stronie 5 w podręczniku.

  Klasa IIIb

  • język polski ćwiczenia od str.25-43, od str.93-96
  • matematyka ćw. od str. 16-29
  • podręcznik do str. 47

  język angielski

  Ćwiczenia - str. 45, 48, 49

  Linki do aplikacji quizlet – nauka słówek:

  https://quizlet.com/pl/415254330/unit-5-shops-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/415478694/unit-5-places-in-a-town-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/415478731/unit-5-money-flash-cards/

   

   

  KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA

  Klasa IVa

  język polski

  1. Czytanie lektury „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”. Wykonanie pracy plastycznej do lektury.
  2. Utrwalenie wiadomości dotyczących głównych części zdania – podmiotu i orzeczenia (na podst. notatek w zeszycie).
  3. Krótkie formy wypowiedzi  –  zaproszenie. Wyobraź sobie, że bierzesz udział w szkolnym przedstawieniu Królewna Śnieżka i kosmici. Napisz w zeszycie dwa zaproszenia na jego premierę: jedno dla Twoich rodziców, a drugie dla koleżanki lub kolegi. Użyj odpowiednich zwrotów i nie zapomnij o ozdobieniu kart.
  4. Krótkie formy wypowiedzi  –  ogłoszenie. Wspólnie z przyjaciółmi zakładasz w swojej szkole Klub Miłośników Książek. Napisz w zeszycie ogłoszenie o spotkaniu organizacyjnym klubu.

  język angielski

  Podręcznik: ćw.4 str.77    ćw. 3 str.78

  Zeszyt ćwiczeń: ćw. 2 i 3 str.53   ćw. 2 str. 55     cała strona 56

  matematyka

  • utrwalamy wiadomości i umiejętności z matematyki na stronie www.matzoo.pl - kl..IV
  • uzupełniamy ćwiczenia do str. 53
  • doskonalimy umiejętności tabliczki mnożenia i dzielenia pamieciowego
  • utrwalamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pisemne

  muzyka

  • słuchanie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych

  geografia

  • Przeczytaj temat 32 str. 128 – 13 Wykonaj w zeszycie ćw. 1, 2, 3 str. 131.

  technika

  • nauczyć się znaków  drogowych nakazu.  Jeśli czas pobytu w domu się przedłuży, zacząć uczyć się znaków drogowych informacyjnych.

  informatyka

  • podręcznik str.55-56 lub na podstawie informacji w Internecie, np. w  Wikipedii „Podstawowe zasady nietykiety”. Zapoznać się z serwisem:  Sieciaki.pl

  historia

  1. Powstanie Kościuszkowskie

  2. Dał nam przykład Bonaparte

  Uczniowie przerabiają kolejne tematy w ilości zgodnej z liczbą lekcji, które przypadają w tym okresie (z pominięciem lekcji powtórzeniowych). Zadaniem uczniów jest przeczytanie ze zrozumieniem każdego tematu, a następnie w miarę możliwości sporządzenie notatki bądź udzielenie odpowiedzi na pytania i polecenia kończące poszczególne tematy. Można też zrealizować obydwie opcje. W zależności od poświęconego czasu, wykazanego zaangażowania i zawartości merytorycznej wykonanych prac uczniowie otrzymają odpowiednie oceny. Mile będą widziane różne ciekawostki historyczne związane z poszczególnymi tematami. Wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione na lekcjach, a ocenianie będzie przeprowadzone ze zrozumieniem.

   

  Klasa Va

  język polski

  1. Czytanie lektury  „W pustyni i w puszczy”. Wykonanie pracy plastycznej do lektury.
  2. Utrwalenie wiadomości o poznanych częściach zdania: podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik i dopełnienie (na podst. notatek w zeszycie).
  3. Przygotowanie karty pracy „W parku ortograficznym” (należy ułożyć  dziesięć poleceń             z poznanymi zasadami  dotyczącymi pisowni wyrazów z: ch, h; ż, rz; ó,u; nie z różnymi częściami mowy).

  matematyka

  Powtórzenie materiału

  Podręcznik: str. 43, str.65, str. 101, str. 179.

  język angielski

  Podręcznik - str. 73, 76 (ćw. 1,2), str. 80 (ćw. 2), str. 82 (przepisz słówka do zeszytu)

  Ćwiczenia - str. 54 (ćw.1), str. 56 (ćw. 1), str. 57 (ćw. 1), str. 58 (ćw. 1,2,3), str. 59 (ćw. 1,2), str. 60 (ćw. 1,2,3, 4), str. 61 (ćw. 6, 8, 10)

  Linki do aplikacji quizlet – nauka słówek:

  https://quizlet.com/pl/420913764/unit-6-shops-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/420913840/unit-6-clothes-sizes-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/420913884/unit-6-means-of-transport-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/420913945/unit-6-useful-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/420913992/unit-6-in-a-clothes-shops-flash-cards/

   (grupa p. E. P.)

  Podręcznik: przeczytać i przetłumaczyć tekst z ćw. 3 str. 73       ćw. 2 i 3 str. 74

  Zeszyt ćwiczeń: ćw. 3 str. 52

  biologia

  • Korzeń - organ podziemny rośliny.
  • Pęd. Budowa i funkcje łodygi.
  • Uzupełnić proszę ćwiczenia.

  muzyka

  • słuchanie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych

  geografia

  • Przygotuj się do sprawdzianu z działu: Krajobrazy Polski  , temat 6 – 9 str. 59 – 84 . Przeczytaj temat:  Pierwsze podróże geograficzne str. 91 – 97. Wypisz w zeszycie podróże i odkrycia  geograficzne.

  technika

  •  wykonać kartkę wielkanocną .Kartkę z bloku technicznego przeciąć na pół i złożyć- będzie to baza kartki (zastosować kolory, które kojarzą się z Wielkanocą). Wykonać  ręcznie, metodą techniczno-plastyczną.

  informatyka

  gr.p. B.N.

  wyszukać  w Internecie wiadomości na temat: „Skąd czerpiemy energię do życia codziennego  i jak ją możemy dobrze spożytkować?. Jak dbać o siebie?”  przygotować wiadomości  i obrazy do prezentacji.

  gr.p.M.Z.

  historia

  1. Rycerstwo i system lenny

  2. Średniowieczna wieś

  3. Średniowieczne miasto

  4. Wygląd średniowiecznego zamku i miasta, oraz średniowiecznej wsi

  Uczniowie przerabiają kolejne tematy w ilości zgodnej z liczbą lekcji, które przypadają w tym okresie (z pominięciem lekcji powtórzeniowych). Zadaniem uczniów jest przeczytanie ze zrozumieniem każdego tematu, a następnie w miarę możliwości sporządzenie notatki bądź udzielenie odpowiedzi na pytania i polecenia kończące poszczególne tematy. Można też zrealizować obydwie opcje. W zależności od poświęconego czasu, wykazanego zaangażowania i zawartości merytorycznej wykonanych prac uczniowie otrzymają odpowiednie oceny. Mile będą widziane różne ciekawostki historyczne związane z poszczególnymi tematami. Wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione na lekcjach, a ocenianie będzie przeprowadzone ze zrozumieniem.

  Klasa Vb

   

  język polski

  -Należy wykonać ćw. 1,2,4 str. 204 oraz 10,11 str. 205 (Podręcznik. Literatura i kultura).

  -Należy powtórzyć pytania wszystkich części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik czasu, miejsca, sposobu).

  -Należy powtórzyć rysowanie wykresów zdania pojedynczego.

  -Należy powtórzyć wiadomości (zwłaszcza spójniki i wykresy) dotyczące zdań złożonych współrzędnie.

  -Należy dokończyć czytanie lektury Ferenca Molnara „Chłopcy z Placu Broni” i przygotować się do jej omawiania (miejsce i czas wydarzeń, bohaterowie – szczególnie Erno Nemeczek, Janosz Boka, Feri Acz, Deżo Gereb).

  -Osoba pisząca do gazetki szkolnej proszona jest o przysłanie artykułu do numeru kwietniowego na pocztę elektroniczną pani Karin Skiby do dnia 20.03. W razie ewentualnych pytań w tej sprawie również proszę o kontakt drogą elektroniczną.

  matematyka

  • utrwalamy i powtarzamy wiadomości - rozwiązujemy w zeszytach testy minisprawdzian str. 43,65,101,139
  • uzupełniamy ćwiczenia do str.76
  • z podręcznika rozwiązujemy w zeszytach zadania 4.5,6,7 str.168
  • utrwalamy i powtarzamy wiadomości na stronie www.matzoo.pl - klasa V

  język angielski (cała klasa)

  - ćwiczenie 3,4,5 – podręcznik strona 81,

  - ćwiczenie 1,2,3,4 – strona 84 – podręcznik

  - ćwiczenie 1,2,3,4 strona 59 z ćwiczenia

  biologia

  • Korzeń - organ podziemny rośliny.
  • Pęd. Budowa i funkcje łodygi.
  • Uzupełnić proszę ćwiczenia.

  muzyka

  • słuchanie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych

  geografia

  • Przygotuj się do sprawdzianu z działu: Krajobrazy Polski  , temat 6 – 9 str. 59 – 84 .
  • Przeczytaj temat:  Pierwsze podróże geograficzne str. 91 – 97. Wypisz w zeszycie podróże i odkrycia  geograficzne.

  technika

  •  wykonać kartkę wielkanocną .Kartkę z bloku technicznego przeciąć na pół i złożyć- będzie to baza kartki (zastosować kolory, które kojarzą się z Wielkanocą). Wykonać  ręcznie, metodą techniczno-plastyczną.

  informatyka

  gr.p. B.N.

  wyszukać  w Internecie wiadomości na temat: „Skąd czerpiemy energię do życia codziennego  i jak ją możemy dobrze spożytkować?. Jak dbać o siebie?”  przygotować wiadomości  i obrazy do prezentacji.

  gr.p.M.Z.

  historia

  1. Rycerstwo i system lenny

  2. Średniowieczna wieś

  3. Średniowieczne miasto

  4. Wygląd średniowiecznego zamku i miasta, oraz średniowiecznej wsi

  Uczniowie przerabiają kolejne tematy w ilości zgodnej z liczbą lekcji, które przypadają w tym okresie (z pominięciem lekcji powtórzeniowych). Zadaniem uczniów jest przeczytanie ze zrozumieniem każdego tematu, a następnie w miarę możliwości sporządzenie notatki bądź udzielenie odpowiedzi na pytania i polecenia kończące poszczególne tematy. Można też zrealizować obydwie opcje. W zależności od poświęconego czasu, wykazanego zaangażowania i zawartości merytorycznej wykonanych prac uczniowie otrzymają odpowiednie oceny. Mile będą widziane różne ciekawostki historyczne związane z poszczególnymi tematami. Wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione na lekcjach, a ocenianie będzie przeprowadzone ze zrozumieniem.

  Klasa VIa 

  język polski

  Należy przeczytać lekturę „Przygody Tomka Sawyera”

  Utrwalić wiedzę ze składni- zdania złożone podrzędnie i współrzędnie, wykonać ćwiczenia ortograficzne str.258-259 (w zeszycie przedmiotowym)

  matematyka

  • podręcznik 170-175, 178-184
  • ćwiczenia 65-77

  język angielski 

  Opanować drugą część czasowników nieregularnych (podręcznik str. 122 od lose do końca tabeli)

  Podręcznik ćw. 6 i 7 str. 83

  Zeszyt ćwiczeń: ćw. 5 str. 52  ćw. 1 i 5 str. 54

  biologia

  • przegląd gadów str.107

  muzyka

  • słuchanie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych

  geografia

  • Przeczytaj temat : Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn,  str. 85 – 90. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 5 str. 58 – 60. Uzupełnij ćwiczenia od str. 34 – 60. Przygotuj się do kartkówki z mapy politycznej Europy str. 48.

  technika 

  • wykonać kartkę wielkanocną. Kartkę z bloku technicznego przeciąć na pół i złożyć- będzie to baza kartki (zastosować kolory, które kojarzą się z Wielkanocą). Wykonać  ręcznie, metodą techniczno-plastyczną lub origami.

  informatyka

  historia

  1. Rzeczpospolita w okresie kryzysu - czasy saskie

  2. Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

  3. Reformy Stanisławowskie

  Uczniowie przerabiają kolejne tematy w ilości zgodnej z liczbą lekcji, które przypadają w tym okresie (z pominięciem lekcji powtórzeniowych). Zadaniem uczniów jest przeczytanie ze zrozumieniem każdego tematu, a następnie w miarę możliwości sporządzenie notatki bądź udzielenie odpowiedzi na pytania i polecenia kończące poszczególne tematy. Można też zrealizować obydwie opcje. W zależności od poświęconego czasu, wykazanego zaangażowania i zawartości merytorycznej wykonanych prac uczniowie otrzymają odpowiednie oceny. Mile będą widziane różne ciekawostki historyczne związane z poszczególnymi tematami. Wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione na lekcjach, a ocenianie będzie przeprowadzone ze zrozumieniem.

  Klasa VIb

  matematyka

  • utrwalamy i powtarzamy wiadomości na stronie matzoo.pl - klasa 6
  • uzupełniamy ćwiczenia do str.67
  • oglądamy film na youtube Tomasza Gwiazdy "Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych"

  język polski

  • przeczytać lekturę „Felix, Net i Nika i Gang Niewidzialnych Ludzi”
  • z podręcznika przeczytać od s. 180 –187
  • utrwalenie wiadomości: ćw. S. 190-191
  • przeczytać tekst – s. 192-197, wykonać ćwiczenia z tych stron

  język angielski

  Podręcznik - str. 94 (przepisz do zeszytu słówka z ramki computer equipment, using computers (1,2), feelings, good news and bad news, useful), str. 85 (ćw. 3) str. 88 (ćw. 1, 2, useful), str. 92 (ćw. 1, 2), str. 93 ( ćw. 1, 2,)

  ćwiczenia - str. 62 (1, 2), str. 64 ( ćw. 1), str. 65 (ćw. 1), str. 66 (ćw. 1, 2), str. 67 (ćw. 1,2, 3)

  czasownik nieregularne cała lista 

  Linki do aplikacji quizlet – nauka słówek:

  https://quizlet.com/pl/404211754/unit-7-computer-equipment-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/404212101/unit-7-using-computers-1-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/404212205/unit-7-using-computers-2-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/404212485/unit-7-feelings-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/404213126/unit-7-good-news-and-bad-news-flash-cards/

  https://quizlet.com/pl/404214282/unit-7-useful-flash-cards/

  biologia

  • przegląd gadów str.107

  muzyka

  • słuchanie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych

  geografia

  • Przeczytaj temat : Rozmieszczenie ludności . Starzenie się społeczeństw.  Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 4 str. 50 – 52. Uzupełnij ćwiczenia od str. 34 – 52. Przygotuj się do kartkówki z mapy politycznej Europy str. 48.

  informatyka

  gr. p.B.N

  Zaprogramować kartkę wielkanocną z animacją ( dla osób chętnych kilka różnych animacji) w programie Scratch i przynieść do konsultacji na dowolnym nośniku pamięci, na lekcję po powrocie do szkoły. Można zrobić  wg wzoru: https://scratch.mit.edu/projects/101909002/editor/     

  gr.p.M.Z.

  technika 

  • wykonać kartkę wielkanocną. Kartkę z bloku technicznego przeciąć na pół i złożyć- będzie to baza kartki (zastosować kolory, które kojarzą się z Wielkanocą). Wykonać  ręcznie, metodą techniczno-plastyczną lub origami.

  historia

  1. Rzeczpospolita w okresie kryzysu - czasy saskie

  2. Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

  3. Reformy Stanisławowskie

  Uczniowie przerabiają kolejne tematy w ilości zgodnej z liczbą lekcji, które przypadają w tym okresie (z pominięciem lekcji powtórzeniowych). Zadaniem uczniów jest przeczytanie ze zrozumieniem każdego tematu, a następnie w miarę możliwości sporządzenie notatki bądź udzielenie odpowiedzi na pytania i polecenia kończące poszczególne tematy. Można też zrealizować obydwie opcje. W zależności od poświęconego czasu, wykazanego zaangażowania i zawartości merytorycznej wykonanych prac uczniowie otrzymają odpowiednie oceny. Mile będą widziane różne ciekawostki historyczne związane z poszczególnymi tematami. Wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione na lekcjach, a ocenianie będzie przeprowadzone ze zrozumieniem.

  Klasa VIs

  język polski

  -Należy obejrzeć cały film „Ania z Zielonego Wzgórza” (najlepiej wersję z 1985) i umieć wypowiedzieć się na temat różnic między treścią książki a adaptacją filmową.

  -Należy przeczytać książkę „Hobbit” J.R. Tolkiena i przygotować się do omawiania lektury.

  -Należy powtórzyć pytania wszystkich części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik czasu, miejsca, sposobu, przyczyny i celu).

  -Należy powtórzyć rysowanie wykresów zdania pojedynczego.

  -Należy napisać list oficjalny zadany jako praca domowa w dniu 11.03.

  -Osoby piszące do gazetki szkolnej proszone są o przysłanie artykułów do numeru kwietniowego na pocztę elektroniczną pani Karin Skiby do dnia 20.03. W razie ewentualnych pytań w tej sprawie również proszę o kontakt drogą elektroniczną.

  język angielski 

  Opanować drugą część czasowników nieregularnych (podręcznik str. 122 od lose do końca tabeli)

  Podręcznik ćw. 6 i 7 str. 83

  Zeszyt ćwiczeń: ćw. 5 str. 52  ćw. 1 i 5 str. 54

  biologia

  • przegląd gadów str.107

  muzyka

  • słuchanie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych

  geografia

  • Przeczytaj temat : Rozmieszczenie ludności . Starzenie się społeczeństw.  Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 4 str. 50 – 52. Uzupełnij ćwiczenia od str. 34 – 52. Przygotuj się do kartkówki z mapy politycznej Europy str. 48.

  informatyka

  gr.p.M.Z.

  historia

  1. Rzeczpospolita w okresie kryzysu - czasy saskie

  2. Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór Rzeczypospolitej

  3. Reformy Stanisławowskie

   

  KLASY VII - VIII SZKOŁA PODSTAWOWA

  Klasa VIIa

  matematyka

  • utrwalamy i powtarzamy wiadomości, rozwiązujemy w zeszytach testy przed klasówką str.46,92,146,178
  • kończymy temat "Liczby spełniające równania" w zeszytach rozwiązujemy zadania 5,6,7,10,11 str.190-191
  • oglądamy film na Youtube Tomasza Gwiazdy "Rozwiązywanie równań"
  • e-podrecznki - równania równoważne - rozwiązywanie równań

  język polski

  • Przeczytać lektury:
  • „Dziady” cz. II A. Mickiewicz
  • „Stary człowiek i morze” E. Hemingway
  • z ćwiczeń: ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, s. 166-168
  • przeczytać tekst z podręcznika s. 302-307
  • z ćwiczeń: ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6 s. 151
  • przypomnieć treść mitów: o Prometeuszu, Eurydyce i Orfeuszu, o Heraklesie

  język angielski

  Podręcznik - str. 69 (ćw. 2, 3, 4), str. 71, str. 115

  ćwiczenia - 72,73

  czasowniki nieregularne – cała lista

   grupa 2 p. M.W.

  - Quiz na temat literatury (na podstawie podręcznika),

  -nauczyć się nowego słownictwa ze strony 76,

  - napisać krótki mail na temat ulubionej książce lub bohaterze,

  język rosyjski

  • ćw. 3 str.62 (podręcznik)
  • ćw. 4 str.62 pisemnie

  biologia

  • choroby układu nerwowego str.185

  chemia

  • Co oznaczają wzory i symbole? 
  • Zadania:1,2,5,6 str. 136

  muzyka

  • słuchanie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych

  geografia

  • Przeczytaj temat -   Energetyka,  str. 138 – 141 i temat  - Gospodarka morska , str.142 – 144. Wykonaj w zeszycie notatki do tematów. Przygotuj się do powtórzenia z działu: Rolnictwo i przemysł Polski.

  informatyka 

  gr.p.B.N.

  Zaprogramować  dowolną grę( dla osób chętnych kilka różnych gier) w programie Scratch i przynieść do konsultacji na dowolnym nośniku pamięci, na lekcję po powrocie do szkoły. Można zrobić  wg wzoru:

  http://scratch-krok-po-kroku.blogspot.com/2016/12/puapka-kota-na-mysz.html

  https://www.youtube.com/watch?v=XTJ9qWnzsMY

  fizyka

  historia

  1. Konferencja pokojowa w Paryżu

  2. Związek Sowiecki pod władzą Stalina

  3. Narodziny faszyzmu we Włoszech

  4. Niemcy pod władzą Hitlera

  Uczniowie przerabiają kolejne tematy w ilości zgodnej z liczbą lekcji, które przypadają w tym okresie (z pominięciem lekcji powtórzeniowych). Zadaniem uczniów jest przeczytanie ze zrozumieniem każdego tematu, a następnie w miarę możliwości sporządzenie notatki bądź udzielenie odpowiedzi na pytania i polecenia kończące poszczególne tematy. Można też zrealizować obydwie opcje. W zależności od poświęconego czasu, wykazanego zaangażowania i zawartości merytorycznej wykonanych prac uczniowie otrzymają odpowiednie oceny. Mile będą widziane różne ciekawostki historyczne związane z poszczególnymi tematami. Wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione na lekcjach, a ocenianie będzie przeprowadzone ze zrozumieniem.

   

  Klasa VIIb

  język polski

  Należy przeczytać lekturę „Zemsta”

  Utrwalić wiedzę ze składni – zdania złożone podrzędnie i współrzędnie

  Napisać list otwarty-temat podyktowany do zeszytu

  matematyka

  Powtórzenie materiału

  Podręcznik: str. 38-39, str. 67, str. 106-107, str.121, str.135, str.161.

  język angielski

  Podręcznik - str. 69 (ćw. 2, 3, 4), str. 71, str. 115

  ćwiczenia - 72,73

  czasowniki nieregularne – cała lista

  grupa 2 p. M.W.

  - napisać krótki mail na temat ulubionej książce lub bohaterze,

  - ćwiczenie 1i 6 ze strony 78 z podręcznika,

  - tekst ze strony 83 i ćwiczenie 1 z podręcznika

  język niemiecki

  -Należy nauczyć się nazw przedmiotów codziennego użytku, kolorów, zwrotów i wyrażeń – punkt 5.1. str. 65 (podręcznik).

  -Należy wykonać ćw. 6,7,8 str. 37 (zeszyt ćwiczeń).

  język rosyjski

  • ćw. 5. str. 36 - zeszyt ćwiczeń
  • ćw. 6. str. 37 - zeszyt ćwiczeń

  biologia

  • choroby układu nerwowego str.185

  chemia

  • Co oznaczają wzory i symbole? 
  • Zadania:1,2,5,6 str. 136

  muzyka

  • słuchanie różnorodnych gatunków i stylów muzycznych

  geografia

  • Przeczytaj temat -   Energetyka,  str. 138 – 141 i temat  - Gospodarka morska , str.142 – 144. Wykonaj w zeszycie notatki do tematów. Przygotuj się do powtórzenia z działu: Rolnictwo i przemysł Polski.

  informatyka

  • wykonać pocztówkę wielkanocną za pomocą dowolnego programu poznanego na lekcjach informatyki
  • powtórzyć język HTML, ćwiczyć tworzenie strony internetowej

  fizyka

  historia

  1. Konferencja pokojowa w Paryżu

  2. Związek Sowiecki pod władzą Stalina

  3. Narodziny faszyzmu we Włoszech

  4. Niemcy pod władzą Hitlera

  Uczniowie przerabiają kolejne tematy w ilości zgodnej z liczbą lekcji, które przypadają w tym okresie (z pominięciem lekcji powtórzeniowych). Zadaniem uczniów jest przeczytanie ze zrozumieniem każdego tematu, a następnie w miarę możliwości sporządzenie notatki bądź udzielenie odpowiedzi na pytania i polecenia kończące poszczególne tematy. Można też zrealizować obydwie opcje. W zależności od poświęconego czasu, wykazanego zaangażowania i zawartości merytorycznej wykonanych prac uczniowie otrzymają odpowiednie oceny. Mile będą widziane różne ciekawostki historyczne związane z poszczególnymi tematami. Wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione na lekcjach, a ocenianie będzie przeprowadzone ze zrozumieniem.

  Klasa VIIIa

   język polski

  1. Czytanie lektury „Quo vadis”.
  2. Rozwiązanie arkuszy egzaminacyjnych – IV i V (polecenia wyznaczone przez nauczyciela, czyli: 10, 11, 12, 13 str. 68; 14, 15, 16, 17, 18 str. 69; 19 str. 70; 1, 2, 3 str. 79; 4, 5, 6 str. 80; 7, 8, 9 str. 81; 11 str. 83; 13, 14, 15 str. 85; 16, 17, 18 str. 86; 19, 20 str. 87, 22 str. 88).
  3. Napisanie pracy stylistycznej (temat 2. ze str. 88 – arkusz egzaminacyjny).
  4. Powtórzenie/przypomnienie problematyki lektur z klas VII-VIII (z wyłączeniem „Quo vadis”).
  5. W przypadku  osób, które działają w gazetce szkolnej, proszę o przysłanie artykułów pocztą elektroniczną  do 20 III 2020r.

  matematyka

  Arkusze egzaminacyjne nr 7,8,9,10 z książki: „Teraz egzamin ósmoklasisty”

   

  język niemiecki

  -Osoby, które nie pisały sprawdzianu z czasu przeszłego Perfekt powinny nauczyć się materiału podanego na lekcjach powtórzeniowych. Powyższy punkt dotyczy również uczniów, którzy chcą ten sprawdzian poprawić.

  język rosyjski

  • ćw. 7a str.112 pisemnie

  historia

  1. Przeczytać w podręczniku: s. 162-188.

  2. Pisemnie dla chętnych: pytanie 1 i 2 do tekstu zródlowego ze s. 165.

   

  wiedza o społeczeństwie

  1. Przeczytać w podręczniku: s. 140-149.

  2. Pisemnie dla chętnych do wyboru: ćw. 10 s. 145, 13. s. 145 albo ćw.8 s. 151.

   

  język angielski

  grupa p. A.Ż.

  str. 73, str. 77 (ćw. 1, 5, 6) słownictwo 66, 76,

  str. 84, 85, 90 (ćw. 1,2,3,4) str. 96 (ćw. 1,2)

  grupa p. A.K.-P.

  Uczniowie otrzymali zakres materiału i ćwiczenia w dniu  11.03.2020r.

   

  chemia

  • właściwości tłuszczów str.190
  • przygotować się do sprawdzianu - kwasy, estry i aminokwasy

  biologia

  • stosunki nieantogonistyczne miedzy populacjami str.111

  geografia

  • Przeczytaj temat  Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa, str. 132 – 137. Wykonaj notatkę w zeszycie.

  edukacja dla bezpieczeństwa

  • Przeczytaj temat:  Zdrowie i czynniki je warunkujące  str. 84. Wykonaj  notatkę w zeszycie.

  informatyka

  gr.p.B.N.

  • wykonać  dowolny  fraktal ( dla osób chętnych kilka różnych fraktali) w programie Scratch, jeśli będzie możliwość to też  w Pythonie i przynieść do konsultacji na dowolnym nośniku pamięci, na lekcję po powrocie do szkoły. Można zrobić  wg wzoru:

  https://informatyka2000.com/2020/03/09/4-2-fraktale-w-scratchu-i-w-pythonie/

  gr.p.M.Z.

  • przygotować pocztówkę wielkanocną za pomocą dowolnego programu poznanego na lekcjach informatyki
  • ćwiczyć programowanie w Pythonie

  fizyka

  Klasa VIIIb

  język polski

  Należy powtórzyć treść lektur obowiązkowych

  Napisać cv, podanie, życiorys

  Rozwiązać arkusz nr4 ( wybrać i napisać na kartce wypracowanie na wybrany temat zamieszczony w arkuszu nr4)

  Osoby piszące do gazetki szkolnej proszone są o przysłanie artykułów do numeru kwietniowego na pocztę elektroniczną pani Karin Skiby do dnia 20.03. W razie ewentualnych pytań w tej sprawie również proszę o kontakt drogą elektroniczną.

  matematyka

  • utrwalamy i powtarzamy wiadomości, rozwiązujemy testy 6,7,8,9,10
  • z podręcznika rozwiązujemy w zeszytach zadania 5,6,7,8,9,10 str,171
  • pytania i zadania kontrolne str.168

  język rosyjski

  • ćw. 1a,b str.108-109 podręcznik - pisemnie

  wiedza o społeczeństwie

  1. Przeczytać w podręczniku: s. 134143.

  2. Pisemnie dla chętnych do wyboru: ćw. 8 s. 139, 10 s. 145, albo 13. s. 145.

   

  język angielski

  grupa 2 p. M.W.

   -słownictwo przewidziane na kartkówkę – strona 76 z podręcznika,

  - ćwiczenie 2,3,5,6, 7 strona 83,  podręcznik

  - nazwy dyscyplin sportowych  (słówka do nauczenia ze strony 84)

  - ćwiczenie 4 ze strony 90 (mail do kolegi)

  grupa 1 p.E.P.

  • Zeszyt ćwiczeń: ćw.5 str.82    ćw. 1,2 i 6 str.83  ćw. 6 i7 str.95
  • Podręcznik: opanować zwroty z „Prośby, podziękowania i oferta pomocy” str. 81
  • Ćw. 2, 3 (bez słuchania) i 4 str.81

  chemia

  • właściwości tłuszczów str.190
  • przygotować się do sprawdzianu - kwasy, estry i aminokwasy

  biologia

  • stosunki nieantogonistyczne miedzy populacjami str.111

  geografia

  • Przeczytaj temat  Ludność Ameryki, str. 122 – 125. Wykonaj notatkę w zeszycie.
  • Przygotuj się do kartkówki z tematu -  Środowisko przyrodnicze Ameryki.

  edukacja dla bezpieczeństwa

  • Przeczytaj temat :  Komunikacja interpersonalna str. 95 . Wykonaj notatkę w zeszycie.

  informatyka

  gr.p.B.N.

  • wykonać  dowolny  fraktal ( dla osób chętnych kilka różnych fraktali) w programie Scratch, jeśli będzie możliwość to też  w Pythonie i przynieść do konsultacji na dowolnym nośniku pamięci, na lekcję po powrocie do szkoły. Można zrobić  wg wzoru:

  https://informatyka2000.com/2020/03/09/4-2-fraktale-w-scratchu-i-w-pythonie/

  gr.p.M.Z.

  • przygotować pocztówkę wielkanocną za pomocą dowolnego programu poznanego na lekcjach informatyki
  • ćwiczyć programowanie w Pythonie

  fizyka

  historia

  1. Bliski Wschód - konflikty arabsko - izraelskie

  2. Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego

  3. Daleki Wschód - Chiny i Japonia

  Uczniowie przerabiają kolejne tematy w ilości zgodnej z liczbą lekcji, które przypadają w tym okresie (z pominięciem lekcji powtórzeniowych). Zadaniem uczniów jest przeczytanie ze zrozumieniem każdego tematu, a następnie w miarę możliwości sporządzenie notatki bądź udzielenie odpowiedzi na pytania i polecenia kończące poszczególne tematy. Można też zrealizować obydwie opcje. W zależności od poświęconego czasu, wykazanego zaangażowania i zawartości merytorycznej wykonanych prac uczniowie otrzymają odpowiednie oceny. Mile będą widziane różne ciekawostki historyczne związane z poszczególnymi tematami. Wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione na lekcjach, a ocenianie będzie przeprowadzone ze zrozumieniem.

 • OGŁOSZENIE

  W dniach 12-13 marca 2020r. organizowane są zajęcia opiekuńcze.

  Od 16 marca 2020r. (poniedziałek) do 25 marca 2020 r. (środa) uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 • Podziękowanie XIII Konkursu "Piosenki pokolenia naszych rodziców"

   

  Podziękowanie

   

  Za nami XIII edycja Konkursu „Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Jak co roku mieliśmy dużą liczbę uczestników, wysoki poziom artystyczny, znakomitych gości, świetną atmosferę, organizację na wysokim poziomie i mnóstwo pozytywnych emocji. Również w tym roku mogliśmy liczyć na Sponsorów, którym dziękujemy z całego serca za wsparcie finansowe zdolnej młodzieży, zrozumienie naszych potrzeb i za to, że jesteście Państwo zawsze z nami.

   

   

   

  Sponsorzy XIII Konkursu Piosenki:

   

  • Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  • Urząd Miejski w Tykocinie
  • Bank Spółdzielczy w Białymstoku
  • Rada Rodziców Zespołu Szkół w Tykocinie
  • P.  Emilia i Mariusz Jabłońscy – Restauracja Alumnat
  • P. Katarzyna i Wiesław Truskolawscy
  • P. Anna i Mariusz Ciołko – Villa Regent
  • P. Emilia i Marek Potrzebko – Piekarnia Narew
  • P. Alina Jabłońska
  • P. Marta Białecka
  • P. Katarzyna Grzesiuk
  • P. Katarzyna Jarocka
  • P. Magdalena Bystrowska
  • P. Agnieszka Rutkowska
  • P. Wiesława Grądzka
  • P. Anna Kurzawska
  • P. Karin Skiba
  • P. Marta Wnorowska

  Na sukces konkursu pracowało bardzo wiele osób. Dzięki Waszej bezinteresowności, chęci pomocy, ogromnej życzliwości przeprowadzenie naszego konkursu było możliwe. Dziękuję bardzo moim Koleżankom i Kolegom za pomoc i dobre słowo, a w szczególności Panu Dyrektorowi Wojciechowi Andraszkowi, Pani Dyrektor Zofii Zaworskiej, Pani Marcie Białeckiej, Pani Justynie Malinowskiej, Pani Katarzynie Jarockiej, Pani Ewie Wysockiej, Pani Ewie Herman, Pani Magdalenie Bystrowskiej, Panu Markowi Mazurkowi, Panu Krzysztofowi Jaromińskiemu, Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu, Panu Ireneuszowi Kalisty, Pani Krystynie Sokolewicz.

  Dziękuję moim Uczniom, ekipie organizacyjnej           i nagłośnieniowej. Jak zwykle byliście wspaniali, pomocni, zaradni, uczynni, odpowiedzialni. Bardzo Wam dziękuję.

  Pomagali mi w tym roku: Wiktoria Dąbrowska, Natalia Jabłońska, Maja Malecka, Ola Kamińska, Ania Korzińska, Ania Mogielnicka, Ania Malecka, Julia Ciołko, Dominika Kamińska, Zuzia Buraczewska, Norbert Okuła, Maks Klepacki, Bartek Rogowicki, Jaś Jabłoński, Kacper Cyran, Bartek Kopczewski, Tomek Malinowski, a także Gabrysia Szafrańska, Justyna Kosakowska, Klaudia Klimaszewska i Julia Ostrowska.

              Serdecznie dziękuję i gratuluję naszym wokalistkom - Kamili Jabłońskiej, Amelce Jackowskiej i Oli Kuleszy, za godne reprezentowanie szkoły, udane występy i odniesione sukcesy. Jesteście prawdziwą wizytówką naszej szkoły             i gminy.

   

  Joanna Grodzka - Kulikowska

   

 • Wizyta w DPS w Tykocinie

  Z okazji Światowego Dnia Chorego z gorącymi życzeniami odwiedziliśmy mieszkańców DPS w Tykocinie. Kierując się wrażliwością serca i miłością, przygotowaliśmy też walentynkowe serduszka. Mamy nadzieję, że radosnymi tańcami i wesołymi piosenkami sprawiliśmy radość pensjonariuszom. 

  Dziękujemy za miłe spotkanie!

  Wolontariusze i opiekunowie SKC


  Piosenka "Jak na deszczu łza" - Dżem 

  Dzem_-_Jak_na_deszczu_lza.mp3​​​​​​​

 • Podsumowanie XIII Konkursu Piosenki pt: “Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2020

  Podsumowanie XIII Konkursu Piosenki pt: “Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2020

   

  11 lutego w Zespole Szkół w Tykocinie odbyła się XIII edycja Konkursu Piosenki pt: “Piosenki pokolenia naszych rodziców”. Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło 34 uczestników ze szkół w Dąbrowie Białostockiej, Goniądzu, Jaświłach, Kalinówce Kościelnej, Kleosinie, Knyszynie, Kruszewie, Łapach, Obrubnikach, Ogrodniczkach, Płonce Kościelnej, Radulach, Sokółce, Wasilkowie, Zambrowie, Zawadach i Tykocinie. Uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie: Krzysztof Kulikowski - przewodniczący jury, Anna Zawadzka i Marcin Ozga. Konkurs odbył się na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Jury wyłoniło laureatów I, II i III  miejsca w 4 kategoriach wiekowych oraz przyznało 10 wyróżnień, widzowie zagłosowali  na nagrodę publiczności.  Tegoroczną edycję konkursu zaszczycili swoją obecnością Pani wizytator Jolanta Murawska, Pani Julita Skiepko, Pan Adam Backiel – radny Powiatu Białostockiego, Pani Renata Kamińska, Pani Maria Pogorzelska.

  Mogliśmy też usłyszeć koncert w wykonaniu Pani Anny Zawadzkiej i Pana Krzysztofa Kulikowskiego. Sponsorami XIII Konkursu było Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Urząd Miejski w Tykocinie, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Tykocinie, Bank Spółdzielczy w Białymstoku oraz firmy i osoby prywatne z Tykocina.

   

  Lista laureatów XIII Konkursu “Piosenki pokolenia naszych rodziców":

   

  Kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej

  I miejsce: Martyna Wysocka z Kleosina

  II miejsce: Amelia Jackowska z Tykocina

  III miejsce: Aleksander Jan Kosieliński z Ogrodniczek

   

  Kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej

  I miejsce: Jakub Rutkowski z Knyszyna

  II miejsce: Teresa Stypułkowska z Płonki Kościelnej

  III miejsce: Patrycja Jankowska z Radul

   

  Kategoria wiekowa: klasy VII -VIII szkoły podstawowej

  I miejsce: Natalia Popławska z Sokółki

  II miejsce: Julia Śledziewska z Knyszyna

  III miejsce: Kamila Jabłońska z Tykocina

   

  Kategoria wiekowa: klasy LO

  I miejsce: Julia Świerzewska z Łap

  II miejsce: Julia Oszmian z Dąbrowy Białostockiej

  III miejsce: Rafał Orłowski z Zambrowa

   

  Wyróżnienia:

  Aleksandra Kulesza z Tykocina

  Amelia Zabielska z Kalinówki Kościelnej

  Aleksandra Zofia Sadowska z Obrubnik

  Karolina Skubich z Goniądza

  Monika Urban z Kleosina

  Katarzyna Mnich z Kalinówki Kościelnej

  Gabriela Krymska z Goniądza

  Julia Kamińska z Goniądza

  Żaneta Czajkowska z Kleosina

  Urszula Kotuk z Jaświł

   

   Nagroda Publiczności:

  Kamila Jabłońska z Tykocina

   

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie na II semestr roku szkolnego 2019/2020

 • FERIE ZIMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE

  W dniach 27.01-31.01.2020 w godzinach 900-1200 na sali gimnastycznej odbywać się będą zajęcia rekreacyjno - sportowe. Obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia.

  ZAPRASZAMY !!!

 • Zapytanie ofertowe

 • Ferie zimowe

  Wszyscy rodzice, którzy potrzebują opieki nad swoimi dziećmi w czasie ferii zimowych w godz. 800-1600. Proszę niezwłocznie zgłosić taką potrzebę w sekretariacie szkoły.

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Zebranie podsumowujące I semestr 2019/2020 odbędzie się dnia 17.01.2020r. o godz. 1530.

 • Kiermasz świąteczny

  Kiermasz świąteczny

  W grudniu br uczniowie klas IV-VI z naszej szkoły na lekcjach techniki tworzyli stroiki świąteczne. Wykonanie ozdób wymagało od nas wielkiego zaangażowania, pracy i cierpliwości. Najpierw tworzyliśmy solidny szkielet, później mocowaliśmy szyszki, makarony itp.  a dopiero na sam koniec ozdabianie - najprzyjemniejsza część. Była to jedna z trudniejszych prac ale warto było…! Dodatkowo przygotowaliśmy ozdoby świąteczne do zawieszenia na choince. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć :)

  Prace twórcze zostały przeznaczone na kiermasz świąteczny.  Trafiły tam też  prace wykonane przez uczniów na lekcji religii pod opieką p. Katarzyny Grzesiuk, na plastyce  pod opieką p. Celiny Kalinowskiej jak też przez uczniów pod opieką p. Katarzyny Jarockiej i p. Magdaleny Bystrowskiej. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony  na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, Fundacji ``Pomóż Im``.

  Fundacja to nie jeden człowiek – to jest też nasz zespół, to wspaniali ludzie, którzy uczciwie i z pasją pracują na rzecz ciężko chorych dzieci. Czasami bywa trudno, ale wiemy, że każdy kto ma na celu dobro chorego dziecka i jego rodziny jest po prostu szlachetny.

  Wesołych Świąt!

  Bogusława Najecka

 • OGŁOSZENIE

  Do dnia 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) rodzice proszeni są do złożenia informacji w sekretariacie o dziecku, które zamierza w przerwie świątecznej (w dniach: 23.XII.2019, 24.XII.2019, 27.XII.2019, 30.XII.2019, 31.XII.2019, 02.I. 2020, 03. I. 2020) korzystać z opieki w szkole.

 • DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

  DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

  Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w kiermaszu ozdób świątecznych organizowanym przez nasz Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Caritas. Kiermasz odbędzie się w dniach 17 - 19 grudnia 2019 roku na holu głównym naszej szkoły. Ozdoby przygotowane zostały przez uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli. Serdecznie zachęcamy do zakupów, bowiem zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na Fundację "Pomóż Im" Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

  Zapraszamy

 • Zebranie z rodzicami

  Dnia 17.12.2019r. (wtorek) o godz. 1400 odbędzie się zebranie z rodzicami.

 • KONKURS RECYTATORSKI „JESIEŃ W POEZJI”

  KONKURS RECYTATORSKI „JESIEŃ W POEZJI”

  21 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski, pt.:  „Jesień w poezji” dla klas IV-VI SP zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Celem tego wydarzenia było przede wszystkim uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, a także zachęcenie uczniów osiągających słabe wyniki w nauce do uczestnictwa w konkursie. Dodatkową atrakcją było wykonanie pracy plastycznej do wybranego utworu, którego uczniowie zdecydowali się nauczyć na pamięć. Uczniowie bardzo się zaangażowali i byli świetnie przygotowani. Komisja w składzie: p. dyrektor Zofia Zaworska, p. Jolanta Siemieniuk, p. Katarzyna Jarocka, p. Magdalena Bystrowska przyznała następujące miejsca:

  I miejsce: Anita Waszkiewicz kl. V a

  II miejsce: Gabriela Okuła kl. V b

  III miejsce: Adrian Trypus kl. V b

  Wyróżnienia: Gabriela Szafrańska kl. V b, Karolina Wiśniewska kl. IV a, Kacper Grabowski kl. VI s

  Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

                                   Opracowały: mgr Katarzyna Jarocka i mgr Magdalena Bystrowska

 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz III Światowy Dzień Ubogich

  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz III Światowy Dzień Ubogich

   

  „Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu.”

              26-osobowa grupa wolontariuszy uczestniczyła w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych i Wolontariuszy oraz III Światowym Dniu Ubogich w Łomży. Nie zapomnieliśmy o naszej misji, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi i na to spotkanie przygotowaliśmy kiermasz piernikowy. Dochód przeznaczyliśmy na Caritas Łomża.

  Serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom!

  mgr Katarzyna Grzesiuk, mgr Magdalena Bystrowska, mgr Katarzyna Jarocka

 • XIII Wojewódzki Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to my”

  14.11.2019 r. nasza uczennica, Kamila Jabłońska z klasy VII B reprezentowała szkołę  w XIII Konkursie Piosenki Patriotycznej w Łomży. Wykonaniem utworu „Matka Boska Częstochowska” wyśpiewała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy udanego występu.

   

  Joanna Grodzka - Kulikowska

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Dnia 29.10.2019r.(wtorek) o godz. 1500

  odbędzie się zebranie z rodzicami.

 • Spotkanie z Misjonarzem

  Spotkanie z Misjonarzem

  Dnia 10 października 2019 r. w murach naszej szkoły gościliśmy ks. Charlesa Vianney Tanke
  z Kamerunu i ks. Adama Krawczyka – Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Łomżyńskiej.
  Ks. Charles opowiadał nam o swojej pracy w Kamerunie. Mieliśmy okazję dowiedzieć się wiele ciekawych informacji o kulturze, tradycji, szkole i codziennym życiu naszych szkolnych rówieśników
  w Afryce. Była to interesująca lekcja urozmaicona nauką piosenki przez Misjonarza. Takie spotkania są okazją by uświadomić sobie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dzieła na rzecz potrzebujących.

  Opracowały: mgr Katarzyna Jarocka i mgr Katarzyna Grzesiuk

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
  ul. Kochanowskiego 1
  16-080 Tykocin
 • 85 718 70 70

Galeria zdjęć