Nawigacja

Nauczanie Wczesnoszkolne 2020/2021 Szkoła Podstawowa 2020/2021

Plan lekcji

Nauczanie Wczesnoszkolne 2020/2021

KLASA I A

 
L.P. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna
2 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3 język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 w-f w-f edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja informatyczna
5     język angielski   religia

 

KLASA I B

L.P. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna
2 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna
3 edukacja informatyczna w-f edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna w-f
4 język angielski edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna język angielski
5   religia   edukacja wczesnoszkolna  

 

 

 

KLASA II A

L.P. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2 edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3 edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia język angielski
4  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna w-f
5 religia   w-f    


 

KLASA II B

L.P. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 religia religia język angielski w-f język angielski
5 w-f edukacja informatyczna      

 

 

KLASA III A

L.P. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna w-f religia religia
2 edukacja informatyczna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna
3 edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna
5     język angielski edukacja wczesnoszkolna  
6          

 

KLASA III B

L.P. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2 religia edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja informatyczna edukacja wczesnoszkolna w-f
4 edukacja wczesnoszkolna w-f edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5   język angielski język angielski    
6          

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tykocinie
    ul. Kochanowskiego 1
    16-080 Tykocin
  • 85 718 70 70

Galeria zdjęć