Nawigacja

Nawigacja

 • Deklaracja dostępności Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tykocinie

   

  Deklaracja dostępności Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tykocinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Andraszek.
  • E-mail: zsip.tykocin@wp.pl
  • Telefon: 857187070

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie
  • Adres: 16-080 Tykocin, ul. Jana Kochanowskiego 1
  • E-mail: zsip.tykocin@wp.pl
  • Telefon: 857187070

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie jest wielokondygnacyjny, z dwoma głównymi wejściami: jedno do oddziałów szkoły podstawowej oraz segmentu administracyjnego oraz drugie wejście do przedszkola. Główne wejście do Szkoły Podstawowej posiada szerokość drzwi dostosowaną dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, szkoła posiada schodołaz. Wejście główne do przedszkola posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do przedszkola, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnasciami. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z toalety ze względu na ich odpowiednią przestrzeń, w części przedszkolnej budynku oznaczona jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu szkolnym jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane bezpośrdnio przy wejściu do szkoły. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do placówki można wejść z psem asystujacym. 

   

   

   

   

 • Ankieta dla rodziców i uczniów

  https://www.interankiety.pl/i/eQxJBrEA     - Ankieta dla rodziców

  https://www.interankiety.pl/i/GO76ZVG0    -Ankieta dla uczniów

   

  Emilia Mętecka

 • ŻYWIENIE W SZKOLE

 • OGŁOSZENIE

  Dn. 28.08.2020 r. (piątek) o godz. 8.15 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Serdecznie zapraszamy.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21  

  1.09.2020 r.  - godz. 8.15 – dzieci przechodzą wraz z wychowawcą do wyznaczonych sal:

  kl. 1a – sala 8

  kl. 1b – sala 3

  kl. 2a – sala 4

  kl. 2b – sala 1

  kl. 3a – sala 7

  kl. 3b – sala 9

  kl. 4a – sala 40

  kl. 4b – sala 2

  kl. 5a – sala 20

  kl. 6a – sala 37

  kl. 6b – sala 34

  kl. 7a – sala 33

  kl. 7b – sala 32

  kl. 7c – sala 24

  kl. 8a – sala 25

  kl. 8b – sala 38

  1.09.2020 r. -  godz. 8.20 – spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami na placu przed szkołą ( w razie deszczowej pogody na sali gimnastycznej)

   

   

  Dyrekcja  ZSiP w Tykocinie

   

 • Najwyższe osiągnięcia w sporcie szkolnym 2019-2020

  Udział w Finale Wojewódzkim Dziewcząt w Sztafetowych Biegach Przełajowych kl 7-8

  W Półfinale Wojewódzkim w Indywidualnych Biegach Przełajowych reprezentacja naszej szkoły zajęła:

  2 miejsce Monika Malinowska kl 4A,

  8 miejsce Dominika Białecka kl 6S,

  8 miejsce Jakub Dowgiało kl 6S,

  7 miejsce Bartłomiej Rogowicki kl 7B,

  6 miejsce  Paulina Trypuć kl 8A,

  7 miejsce Kinga Cimoch kl 8A

  7 Miejsce w Finale Wojewódzkim w Drużynowym Tenisie Stołowym reprezentantki klasy 6s –

  Dominika Białecka,

  Natalia Wesołowska,

  Nikola Jackowska

  2 Miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Indywidualnym Tenisie Stołowym –

  Jakub Dowgiało kl 6S

  4 Miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej Dziewcząt kl 7-8

  2 Miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Mini Piłce Siatkowej kl – 6S i awans do ścisłej ósemki  Mistrzostw Województwa Podlaskiego

  Większość zawodów z II semestru się nie odbyła z powodu zawieszenia zajęć.

  Do zawodów uczniów przygotowywali nauczyciele wychowania fizycznego: Marta Białecka, Artur Wiśniewski, Mieczysław Rutkowski

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  Klasa 0       ,,Tak ! Jezus mnie Kocha” E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek , wydawnictwo Jedność 

  Klasa 1        ,, Poznaję Boży świat’’ ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J.Snopek, wydawnictwo  Jedność

  Klasa 2        ,,Idziemy do Jezusa” D. Kurpiński, J. Snopek, wydawnictwo Jedność

  Klasa 3        „Jezus jest z nami” Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność + zeszyt ćwiczeń

  Klasa 4        ,,Miejsce pełne BOGActw” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak  B. Nosek, wydawnictwo Jedność + zeszyt ćwiczeń

  Klasa 5        ,,Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność + zeszyt ćwiczeń

  Klasa 6        ,,Tajemnice BOGAtego życia ‘’ E. Kondrak, E. Paraszewska, A. Sętorek, wydawnictwo Jedność + zeszyt ćwiczeń

  Klasa 7       „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, wydawnictwo Jedność

  (tylko podręcznik)

  Klasa 8       „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” Ks. K. Mielnicki, E Kondrak, E. Parszewska, wydawnictwo Jedność

  (tylko podręcznik)

   

   

 • WYPRAWKA DO PRZEDSZKOLA

 • Zapytanie ofertowe do stołówki

 • DZIĘKUJEMY…

   

  Kolejne, jak co roku,  rozstanie. Żegnamy grupę wspaniałych  Uczniów klas VIII, którzy tworzyli razem z nami gazetkę. Dziękujemy za każde słowo, za wnikliwe obserwowanie życia szkoły i opisywanie Waszych problemów. Ta praca była bezcenna!

  Dziękujemy Uczniom z klasy VIIIa: Zuzi Buraczewskiej, Patrycji Choińskiej, Kindze Cimoch, Kamilowi Ciołko, Bożence Demurat, Oli Jackowskiej,  Kornelii Konopko, Sandrze Krawczyk, Ani Mogielnickiej, Oli Sadowskiej i Uli Wiśniewskiej.

  Dziękujemy też Uczennicom klasy VIIIb: Mai Maleckiej, Ani Korzińskiej i Patrycji Łażewskiej.

  Mamy nadzieję, że Wasze miejsce w gazetce zajmą godni następcy. Życzymy Wam sukcesów i pomyślności w nowych szkołach oraz grona wspaniałych przyjaciół.

   

  Opiekunowie gazetki szkolnej TO MY: Marta Papis, Karin Skiba, Justyna Mchirah

   

 • TERMINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   

  Uczniowie klas II i III  zwracają podręczniki oraz lektury do biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu roku szkolnego ewentualnie do wychowawcy podczas rozdania świadectw ( Nowi Tropiciele cz.4 i 5 oraz j. angielski Bugs Team 2 lub Bugs Team 3).

  Godziny pracy biblioteki

  Poniedziałek 22 czerwca - godz. 8.00-12.00

  Wtorek 23 czerwca - godz. 7.30-12.00

  Środa 24 czerwca - godz. 8.00-12.00

  Czwartek 25 czerwca - godz. 8.00-12.00

  Piątek 26 czerwca- godz. 8.00-10.00

  Uczniowie klas V, VI i VIII, którzy jeszcze nie oddali podręczników i lektur powinni  przynieść je do biblioteki  najpóźniej w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

   

                                                                                                                   Nauczyciele bibliotekarze

                                                                                                     Małgorzata Choińska, Jolanta Siemieniuk

   

 • ZWROT PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   

  Uczniowie przynoszą do biblioteki szkolnej podręczniki  i wypożyczone lektury według ustalonego grafiku.

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, konieczne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. Dlatego prosimy o przestrzeganie terminów wyznaczonych dla każdej klasy.

  TERMINY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

  Klasy IV-VIII

   

  Klasa  IVa  Zwrot we wrześniu

  Klasy Va, Vb 15 czerwiec (poniedziałek)  w godz.8.00-14.00 oraz 19 czerwiec (piątek)  7.30-12.30

  Klasy VIa,VIb, VIs 15 czerwiec (poniedziałek) w godz. 8.00-14.00 oraz 19 czerwiec (piątek) 7.30-12.30

  Klasy VIIa, VIIb Zwrot we wrześniu

  Klasy VIIIa, VIIIb 16 czerwiec (wtorek) 7.30-14.00 oraz 17 czerwiec (środa) 7.30-14.00

   

  Terminy dodatkowe dla uczniów klas V, VI i VIII

  22 czerwiec- godz. 8.00-12.00

  23 czerwiec- godz. 8.00-12.00

  24 czerwiec- godz. 7.30-10.00

  Uczniowie klas I-III otrzymają informację na temat zwrotu podręczników od wychowawców.

   

                                                                                                                   Nauczyciele bibliotekarze

                                                                                                     Małgorzata Choińska, Jolanta Siemieniuk

 • Akcja humanitarna "Pajacyk"

  Po raz kolejny rodziny otrzymały paczki z Polskiej Akcji Humanitarnej Pajacyk tym razem objęliśmy pomocą  8 rodzin. Paczki zawierały potrzebne środki żywności i higieniczne. Były baaardzo ciężkie. 

  Emilia Mętecka

 • Rozkład jazdy autobusów szkolnych podczas egzaminów

  przyjazdy.jpg

  odjazdy.jpg​​​​​​​

 • DZIEŃ INDIAŃSKI W KLASIE IVA

  Uczniowie z klasy IVa udowodnili, że nauka w domu może być także formą świetnej zabawy, która integruje rodzeństwo. W ramach lekcji języka polskiego, dzieci chętnie włączyły się      w organizację Dnia Indiańskiego. W tym celu przygotowały odpowiednie stroje, wykonały kolorowe ozdoby, wybrały indiańskie imiona, a także zadbały o odpowiednią scenografię. Inspiracją do zadania projektowego  stały się fragmenty powieści A. Szklarskiego „Tomek na wojennej ścieżce”. Brawo Uczniowie!

  Oprac. M. Papis

 • Spotkanie z psychologiem

   Zapraszamy  chętnych rodziców na krótkie spotkanie, z psychologiem z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku, na temat: „ Wsparcie dziecka w sytuacji kryzysowej”  10 czerwca -środa godz. 15:00 - sala gimnastyczna (z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w ZSiP w Tykocinie -Covid19). Przed spotkaniem od godz 14:00 i po spotkaniu grupowym odbędą się konsultacje indywidualne rodziców chcących skorzystać z porad.  Proszę tylko o informacje kto chce skorzystać z w/w konsultacji abyśmy mogli zaplanować czas konsultacji oraz aby Państwo nie czekali pod drzwiami.  Z chętnymi osobami będę kontaktować się osobiście dlatego proszę zostawić namiary kontaktowe. Jestem do dyspozycji pod adresem:  emilia.metecka@gmail.com lub pod numerem telefonu 604647999 (8:00-18:00)

  Emilia Mętecka 

 • Konsultacje z psychologiem, psychoterapeutą

  Konsultacje z psychologiem, psychoterapeutą powiatowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku dla uczniów, rodziców, nauczycieli odbędą się we środę 3 czerwca 2020 od godziny 14:00 w budynku ZSiP w Tykocinie. Prosimy o zapisy przez sekretariat szkoły  85 718 70 70 lub adres e-mailowy: emilia.metecka@gmail.com

  800 080 222 - całodobowa infolinia pomoc dzieciom

  116 111 - Telefon Zaufania dzieci i młodzieży

 • KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM SZKOŁY

  Zapraszam na konsultacje stacjonarne 2-4 czerwca, po wcześniejszym umówieniu przez sekretariat szkoły 85 7187070 lub e-mail emilia.metecka@gmail.com z (Zachowaniem  środków bezpieczeństwa Covid19).  Nadal można korzystać z konsultacji on-line lub telefonicznie. 

  Emilia Mętecka pedagog szkoły 

 • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE OD 1 CZERWCA 2020 R.

   

  Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli !!!

  W każdy poniedziałek i piątek w godzinach 10.00-11.00

  można skorzystać z porad i konsultacji psychologa po wcześniejszym umówieniu się poprzez adres e-mail: nauczycielzsip@gmail.com

  Można umówić się na bezpieczną teleporadę podając nr telefonu w e-mailu lub na spotkanie (przy zachowaniu reżimu sanitarnego obowiązującego w ZSiP w Tykocinie).

 • Informacja

  Zawieszenie zajęć w Przedszkolu w Tykocinie i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Tykocinie od 6 maja do 24 maja 2020 r.

  Zarzadzenie_zawieszenie_zajec_w_odzialach_przedszkolnych..pdf

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tykocinie
  ul. Kochanowskiego 1
  16-080 Tykocin
 • 85 718 70 70

Galeria zdjęć